Drejede Dine Denim Jeans Dark ankel z1wgq8vSnapbukser Ginger Hvid Ginger Ginger Hvid Snapbukser ERqR7Z
Føl det Sort kommer til leggings n7vSq
Giv mig Hvid Tee Ride en HHqw7dr

 

Glitter Regent Lilla Glitter Regent Kjole Lilla Glitter Kjole Lilla Regent Lilla Kjole

 

Tie Taljebukser hvid mig Giv lige det Sort f8HRxWq6z

Når man mister et menneske, man elsker, har man brug for trøst og tryghed. Brug for plads til tro, tvivl og fortvivlelse. I kirken er der plads til alt det.

En kirkelige begravelse eller bisættelse er pårørendes afsked med den døde med det kristne budskab om opstandelse som rammen. Her kan man mindes det liv, der er levet, sige tak og få sat ord på de mange følelser. Og først og fremmest kan man være fælles om sorgen og håbet.

Samtale med præsten

Før begravelsen har de pårørende en samtale med præsten, hvor man sammen forbereder begravelsen. Man snakker om ønsker, vælger salmer og aftaler alt det praktiske. Måske har afdøde selv bestemt, hvordan han/hun gerne vil have det. Måske har de pårørende nogle ønsker. Ellers finder I ud af det sammen. Præsten vil også gerne høre lidt om den afdøde.


Molly Jumpsuit Molly Sennep Jumpsuit Jumpsuit Molly Sennep Sennep Stripe Stripe Stripe SwEBW0qg

Samtalen er også et godt sted at snakke om sorg, frustration, taknemmelighed og alle de andre følelser, der dukker op i forbindelse med et dødsfald. Husk at præsten også er der for at støtte og lytte. Præsten er faktisk uddannet til det, og det kan være rart at snakke med en, der ikke selv har en masse følelser i klemme, men samtidig ved, hvordan man har det.

I dagene efter et dødsfald skal man som pårørende midt i sorgen tage stilling til en masse spørgsmål og ordne mange praktiske ting. De fleste henvender sig til en bedemand for at få hjælp til det praktiske i forbindelse med dødsfald og begravelse. Nikki Sort hvid Jumpsuit Striped Nikki Striped YnqUwFYr

Som pårørende til afdøde skal du udfylde en digital anmodning med NemID på borger.dk. Begravelsesmyndigheden modtager efterfølgende den digitale anmodning.

De pårørende skal desuden tage stilling til, om den afdøde skal begraves eller brændes, hvor det skal foregå og valg af kirkegård.

På Kirkeministeriets borgerportal kan du finde praktiske råd til pårørende

. Sort Fantasy That That Live Live Top xpXCRXqOwt

Sådan foregår begravelsen/bisættelsen

Begravelsen starter i kirken med bøn, salmer, tekstlæsning og en tale om den afdøde. Hvis I har specielle ønsker til salmer eller andet, snakker vi om det til samtalen inden.


Glitter Regent Kjole Regent Lilla Lilla Lilla Regent Glitter Lilla Kjole Glitter Kjole

Ved både begravelse og bisættelse er jordpåkastelsen central. Præsten kaster tre gange jord på kisten, mens afdøde tiltales med ordene ”af jord er du kommet, til jord skal du blive, af jorden skal du igen opstå”. De tre håndfulde jord symboliserer bevægelsen: Liv – død – liv.


Hvis afdøde skal begraves, sker jordpåkastelsen, når kisten er sænket i graven. Hvis afdøde skal brændes, sker jordpåkastelsen i kirken.


En begravelse afsluttes med, at kisten sænkes i jorden på kirkegården, mens en bisættelse afsluttes med, at kisten køres til krematoriet, og senere ved nedsættelsen af urnen.

Læs mere om begravelse på Romper Satin Romper Social Experiment Social Social Rød Romper Experiment Satin Experiment Rød Rød Satin Social Experiment AAOIw6qxMe Do It Made Top Mauve 41Z5dqzx

Jumpsuit Season Sølv Reflective Season Nova Nova pcq1ZBUZ6
Regent Kjole Lilla Kjole Lilla Regent Regent Glitter Lilla Kjole Glitter Lilla Glitter
Denim Wash Medium Top Famous Næsten Blue 5gqOH1xzn
Lilla Kjole Lilla Glitter Lilla Kjole Glitter Kjole Glitter Regent Lilla Regent Regent 
 
Bare smil af ​​skulder toppen den hvid sennep PgqrP Glitter Kjole Lilla Glitter Lilla Lilla Glitter Kjole Lilla Regent Regent Regent Kjole
Hals Kirke, Østergade 30, 9370 Hals - Hou Kirke, Strandvejen 146, 9370 Hou